Presentasjon

Bjørn Aarvik, er daglig leder, og har ca 36 års erfaring fra byggebransjen.
21 av årene som takstmann på bolig- og næringseiendommer samt skadevurderinger
og tilstandsvurderinger/boligsalgsrapporter.

Bjørn Aarvik er medlem av Norges Takseringsforbund.

Bjørn Aarvik har sentral godkjenning.